Cele

Celem inicjatywy jest zacieśnienie międzynarodowej współpracy międzyuniwersyteckiej, zintensyfikowanie wymiany, rozszerzenie badań, owocem czego mają być: prestiżowe publikacje, duże projekty, europejskie granty itp.

Sieć Uniwersytetów Trójmorza, (in English: The Three Seas Universities Network – 3SUN) tworzą współpracujące na zasadzie dobrowolności uczelnie wyższe z państw Inicjatywy. Sieć nie posiada osobowości prawnej.

Celami sieci są:

Obszarami współpracy mogą być w szczególności: