Uniwersytety członkowskie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Polska)

Uniwersytet Trakijski (Bułgaria)

Chorwacki Uniwersytet Katolicki (Chorwacja)

Uniwersytet Talliński (Estonia)

Uniwersytet Witolda Wielkiego (Litwa)

Uniwersytet Michała Römera (Litwa)

Międzynarodowa Akademia Bałtycka (Łotwa)

Uniwersytet Babeșa i Bolyaia (Rumunia)

Uniwersytet Trnawski (Słowacja)

Uniwersytet Katolicki w Rużomberku (Słowacja)

Alma Mater Europea (Słowenia)

Wyższa Szkoła Gospodarki Wodnej i Inżynierii Środowiskowej w Równem (Ukraina)

Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki (Ukraina)