O porozumieniu

Inicjatywa Trójmorza zrzesza 12 państw Europy Środkowej: Austrię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, Rumunię, Słowację, Słowenię i Węgry. Jej celem jest działanie na rzecz rozwoju gospodarczego państw położonych między Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym. Obok współpracy ekonomicznej, gospodarczej, energetycznej, priorytetem tego międzynarodowego formatu powinna stać się też edukacja, zwłaszcza na poziomie wyższym.

Przedmiotem Inicjatywy Trójmorza jest zarówno ,,miękka” współpraca jak i działania wspierające gospodarkę poprzez stworzenie zaplecza naukowego, analiz, badań, koncepcji, tak aby doprowadzić do synergii nauki i biznesu. 

Uniwersytety obszaru Inicjatywy Trójmorza to potężny potencjał intelektualny w obrębie wspólnoty kulturowej i historycznej z dostępem do wspólnej infrastruktury badawczej, nowych inwestycji na badania, innowacje czy partnerstwo ze Stanami Zjednoczonymi.

Inicjatywa Trójmorza to projekt generacyjny, zorientowany na przyszłość. To inicjatywa, która naukę czyni najważniejszym czynnikiem, ponieważ to nauka jest obszarem poszukującym rozwiązań na najważniejsze wyzwania społeczno – gospodarcze, co w konsekwencji będzie zacieśniać współpracę, pobudzać rozwój gospodarczy państw Europy Środkowo – Wschodniej, tworząc stabilne i spójne partnerstwo państw z obszaru pomiędzy Morzem Bałtyckim, Adriatykiem i Morzem Czarnym.

Ideę nieprzypadkowo zainicjowano w Lublinie. Lublin to duży ośrodek akademicki aspirujący do roli lidera Sieci Uniwersytetów Trójmorza. Miasto ma szansę łączyć państwa regionu, będąc jednocześnie miastem tradycyjnie otwartym na Ukrainę, Litwę. Idea Trójmorza sięga dobrych praktyk współpracy takich jak: Politechniczna Sieć Via Carpatia, Wschodnioeuropejska Sieć Uniwersytetów na KUL, Instytut Europy Środkowej w Lublinie, Lubelskiej Unii Cyfrowej, Collegium Carpaticum.