Media o powołaniu Sieci Uniwersytetów Trójmorza

Ministerstwo Edukacji i Nauki Powstała Sieć Uniwersytetów Trójmorza. Inicjatywie patronuje Minister Edukacji i Nauki (https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/powstala-siec-uniwersytetow-trojmorza-inicjatywie-patronuje-minister-edukacji-i-nauki) Perspektywy.pl Inauguracja Sieci Uniwersytetów Trójmorza (https://perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=8323:kul-inicjatorem-sieci-uniwersytetow-trojmorza&catid=24&Itemid=119) Forum […]