Katolicki Uniwersytet Lubelski inicjatorem i liderem powstającej Sieci Uniwersytetów Trójmorza

Już 16 maja br. w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie zostanie zainaugurowana Sieć Uniwersytetów Trójmorza. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jest inicjatorem i liderem powstającej Sieci.

O Uniwersytecie słów kilka…

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jest najstarszą uczelnią Lublina i jednym z najstarszych uniwersytetów w Polsce.
Powstał w 1918 r. z inicjatywy ks. Idziego Radziszewskiego, który został pierwszym rektorem. Od początków istnienia zadaniem Uczelni jest służba Bogu i Ojczyźnie – Deo et Patriae.
W ciągu swojej prawie 100-letniej historii KUL stał się jednym z najważniejszych ośrodków myśli katolickiej, który wpływał na kształt nauki i kultury polskiej, zyskując szerokie uznanie w kraju i zagranicą.
KUL dziś jest Uczelnią otwartą na cywilizacyjne i naukowe wyzwania współczesności. Obok teologii, filozofii, nauk społecznych, prawnych i humanistycznych rozwijane są nauki matematyczne i przyrodnicze, by przygotować studentów do pełnej i odpowiedzialnej pracy dla dobra Ojczyzny i Kościoła.