Już za niespełna miesiąc

Już za niespełna miesiąc odbędzie się Samorządowy Kongres Trójmorza podczas którego zostanie podpisane porozumienie tworzące Sieć Uniwersytetów Trójmorza. 18 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego odbyła się konferencja prasowa w której uczestniczyła prof. Beata Piskorska- Prorektor ds. studentów, doktorantów i rozwoju KUL .

Inicjatywa Trójmorza to przede wszystkim projekt infrastrukturalny, energetyczny, współpracy gospodarczej. Natomiast nie możemy zapominać, że to również potencjał intelektualny jaki tworzą uniwersytety 12 państw Trójmorza, powinien być należycie wykorzystany. Mamy przyjemność brać udział jako lider – Katolicki Uniwersytet Lubelski, tworzenia Sieci Uniwersytetów Trójmorza. Naszą ambicją jest podpisanie deklaracji o utworzeniu Sieci 12 uniwersytetów państw Trójmorza – zaznaczyła Prorektor KUL.

Link do konferencji prasowej: https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=949164246101719