Samorządowy kongres trójmorza

Samorządowy Kongres Trójmorza to międzynarodowe spotkanie podczas którego przedstawiciele świata nauki, gospodarki oraz polityki  debatują nad . dyplomacji, energetyki, finansów, gospodarki, innowacji, nauki, rolnictwa, transportu, transformacji cyfrowej, turystyki, współpracy międzyregionalnej i transgranicznej obszaru Inicjatywy Trójmorza.

Dwie edycje Kongresu w czerwcu 2021 i 2022 skupiły łącznie prawie 2 tys. osób z 25 krajów świata. Wśród panelistów ubiegłorocznej edycji znaleźli się liderzy kluczowych sektorów gospodarki, osobistości świata polityki, a także przedstawiciele administracji publicznej i samorządów, w tym 11 ministrów i wicepremierów z 7 krajów (Bułgaria, Grecja, Rumunia, Mołdawia, Ukraina, Litwa, Łotwa) oraz 4 ambasadorów reprezentujących: USA, Ukrainę, Bułgarię, Litwę. Na szczeblu regionalnym Kongres odwiedziło 12 delegacji z regionów Trójmorza oraz 5 reprezentujących Ukrainę, a także przedsiębiorcy z kilkunastu krajów. Tegoroczna, III edycja, która odbędzie się w dniach 16-17 maja 2023 roku.

Integralną częścią tegorocznej trzeciej edycji Kongresu będzie podpisanie dokumentu inaugurującego działalność Sieci Uniwersytetów Trójmorza. Inicjatywa ta ma na celu integrację środowiska akademickiego oraz pogłębianie współpracy w zakresie komercjalizacji wiedzy i wymiany doświadczeń w zakresie jakości kształcenia. Głównymi celami tej inicjatywy będą wspólne działania ukierunkowane na prowadzenie badań i projektów oraz wdrażanie innowacyjnych działań w zakresie jakości kształcenia. Do inicjatywy tej zaproszone zostały uniwersytety z 12 państw Inicjatywy Trójmorza.

Sieć Uniwersytetów Trójmorza stworzy podstawy trwałego i stabilnego partnerstwa uniwersytetów położonych na obszarze objętym Inicjatywą Trójmorza. Sieć stanowić będzie narzędzie prowadzenia i nawiązywania regularnych kontaktów oraz podejmowania wspólnych inicjatyw pomiędzy zainteresowanymi uniwersytetami.